TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýedäki talyp haklary barada bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň Daşary ýurtdaky türkler we garyndaşlyk jemgyýetler müdirligi (YTB) tarapyndan talyp haklayr barada bildiriş çap edildi. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Şol bildirişde daşary ýurtda ýaşaýan raýatlaryň bilim almagyna degişlilikde talyp haky maksatnamalary esasynda ylmy işler boýunça talpy haky maksatnamasy, Porf.Dr. Fuat Sezgin adyndaky ýokary üstünlik talyp haky maksatnamasy, orta mekdebiň gutardyş synaglaryny üstünlikli tamamlanlaryň talyp haky maksatnamasy, daşary ýurtdaky türk çagalaryna türk dilini öwretmegiň magistrliginiň talyp haky maksatnamasy üçin ýüz tutmalary kabul edip başlady.

Talyp haky üçin ýüz tutmalayrň senesi, şertleri we beýleki maglumatlary  https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/ internet saýtyndan hgas jikme-jik öwrenip bilersiňiz.

 

 

ATAVATAN DANIŞMANLIK” HEM MASLAHATÇYŇYZ HEM-DE TERJIMEÇIŇIZ BOLAR

Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly talyplara maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık Tercüme Turizm ve Bilişim Ltd” şereketi talyplara diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän, eýsem terjime hyzmatyny hem hödürlýär.

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com

IMO Atavatan : +90 532 401 71 52

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

Telefon : +90 212 633 40 00  (Türkiye)

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty

Türkiýede bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Resmi IMO hasaby : +993 63 78 96 73

Elektron pçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle