TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýe 2023: Diplomy ykrar edilýän abraýly ýokary okuw mekdepleri

Türkiýäniň 2023-nji ýyl üçin diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny  bu habarymyz bilen Size ýetirýäris. Biz  2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň   12-sine şeýle habary ilkinji bolup   Size ýetiripdik. Şol habarymyzda hem belläp geçişimiz ýaly, bu sanawy «Times Higher Education (THE)» britan žurnaly tarapyndan dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň 2023-nji ýyl üçin sanawyna salgylanýardy.  Şonda entek 2023-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2023-nji ýyl üçin sanawynyň entek halk köpçüligine ýetirilmändigini belläp geçipdik,

Dünýäniň iň abraýly okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýeden bu ýyl 61 uniwersitet girdi. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdireniňde 7 uniwersitetiň goşmaça bu sanawa girendigini görkezýär. Mälim bolşy ýaly her ýyl «Times Higher Education (THE)» britan žurnaly tarapyndan dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy çap edilýär.

Türkiýeden geçen ýyl sanawa giren 54 uniwersitet öz ornyny goran bolsa, bu ýyl  goşmaça Firat uniwersiteti, Bozok uniwersiteti, Manisa Celal Bayar uniwersiteti, İnöni universiteti, Kırıkkale universiteteti, Uşak universiteti we Van Yüzüncü yıl universiteti girdi.

Türkiýede bilim almak isleýän oglan-gyzlarymyzyň Stambul şäherinde ýerleşýän we bilim ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýän, Türkiýeden sanawa giren birnäçe ýokary okuw mekdebiniň Ygtyýarly wekili bolup durýan

Atavatan Danışmanlik Tercüme LTD şereketine ýüz tutup bilerler!

Habarlaşmak üçin :

+90 532 401 71 52

 +90 530 251 36 73

Hormatly okyjylarymyz, 

Siz ähli ýurtlar boýunça doly sanawy şu linkden okap bilersiňiz.

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleri -2023

 1. Çankaya üniversitesi
 2. Koç üniversitesi
 3. Sabancı üniversitesi
 4. Orta Doğu Teknik üniversitesi
 5. Bahçeşehir üniversitesi
 6. Hacettepe üniversitesi
 7. İstanbul Teknik üniversitesi
 8. Bilkent üniversitesi
 9. Boğaziçi üniversitesi
 10. Düzce üniversitesi
 11. Fırat üniversitesi
 12. İstanbul Medeniyet üniversitesi
 13. Özyeğin üniversitesi
 14. Atılım üniversitesi
 15. İstanbul üniversitesi
 16. İstanbul üniversitesİ- Cerrahpaşa
 17. Necmettin Erbakan üniversitesi
 18. Sakarya üniversitesi
 19. Yıldız Teknik üniversitesi
 20. Acıbadem üniversitesi
 21. Akdeniz üniversitesi
 22. Anadolu üniversitesi
 23. Ankara üniversitesi
 24. Atatürk üniversitesi
 25. Bezmiâlem Vakif üniversitesi
 26. Bozak üniversitesi
 27. Dokuz Eylül üniversitesi
 28. Eğe üniversitesi
 29. Erciyez üniversitesi
 30. Gazi üniversitesi
 31. Gebze Teknik üniversitesi
 32. İstanbul Medipol üniversitesi
 33. Karabük üniversitesi
 34. Marmara üniversitesi
 35. Selçuk üniversitesi
 36. TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi
 37. Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesi
 38. Aksaray üniversitesi
 39. Başkent üniversitesi
 40. Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi
 41. Bursa Uludağ üniversitesi
 42. Manisa Celal Bayar üniversitesi
 43. Çukurova üniversitesi
 44. Dicle üniversitesi
 45. Dumlupınar üniversitesi
 46. Erzincan Bınalı Yıldırım üniversitesi
 47. Eskişehir Osmangazi üniversitesi
 48. Gazientep üniversitesi
 49. İnönü üniversitesi
 50. İzmir Teknoloji Enstitüsü
 51. Karadeniz Teknik üniversitesi
 52. Kırıkkale üniversitesi
 53. Kocaeli üniversitesi
 54. Ondokuz Mayıs üniversitesi
 55. Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi
 56. Sıvas Cumhuriyet üniversitesi
 57. Süleyman Demirel Üniversitesi
 58. Uşak üniversitesi
 59. Van Yüzüncü yıl üniversitesi
 60. Yeditepe üniversitesi
 61. Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi

 

Daşary ýurtlarda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin : 

+993 63 78 96 73 &  +993 12 96 48 55

 

Ýaşlar üçin möhüm habar: diplomy ykrar edilýän uniwersitetleriň sanawy-2023

 

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle