TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek isleýänler üçin

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň TK4921 belgili Stambul-Aşgabat-Stambul ugurly ýörite uçar gatnawlary barada beýanat berildi.
Şol beýanatda, ozal hem size habar berşimiz ýaly, türk awiakompaniýasy 28-nji we 30-njy iýunda we 3-nji iýulda Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawlaryny amala aşyrýar.
Türkmenistanda wagtlaýyn bolýan Russiýanyň raýatlarynyň Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek isleýän bolsalar, bu gatnawlardan peýdalanyp bilerler.
Bu gatnawlar bilen has giňişleýin maglumat almak üçin “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň kassasyna ýüz tutup bilerler.
Russiýanyň ilçihanasynyň konsullyk gullugyndan wiza almagyň düzgünleri ilçihananyň resmi internet sahypasynda görkezilendir.
https://www.atavatan-turkmenistan.com/buzmeyin-etrabynda-taze-yasayys-jaylarynyn-acylys-dabarasy-boldy/

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle