TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýäniň uniwersitetleriniň wirtual sergisi

Şu ýylyň 27-29-njy iýulynda Türkiýe Respublikasynyň Ýokary bilim edarasy tarapyndan talyp bolmaga dalaş edýän ýaşlary Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleri bilen tanyşdyrmak üçin wirtual sergi gurnaýar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilipdir.

“Study in Turkey YÖK Wirtual Sergisi” atly serginiň çäklerinde Türkiýäniň ýokary bilim ulgamyndaky mümkinçilikleri barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik berilýär.

3 gün dowam edýän sergä “www.virtualfair-yok.gov.tr” internet salgysy arkaly girmek bolar.

 

Aşgabatda täze binalar gurlar

 

Ýene-de okaň

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmen himiýaçy talyplarynyň üstünligi

Teswirle