TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Tokio-2020: Ysraýylyň gimnastikadaky ilkinji medaly

Şu gün 23-nji iýulda Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde badalga berlen tomusky Olimpiýa oýunlary tamamlanýar. Olimpiýa oýunlarynda köp sanly ýurt üçin şowly boldy. Sebäbi käbir ýurtlar taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medalyny gazanan bolsa, käbir ýurtlar sportuň dürli görnüşlerinde ilkinji medalyny gazandy.

Şeýle ýurtlaryň biri hem Ysraýyl döwletidir. Bu ýurduň türgeni Linoý Aşram öz ýurduna gimnastika ugrunda ilkinji altyn medalyny gazandyrdy. Ol russiýaly ökde türgenler doganlar Dina we Arina Awerinalardan öňe saýlanmagy başardy.

Şeýlelikde, Ysraýyl döwleti bu Olimpiýa oýunlarynda 2-nji altyn medalyny gazandy. Linoý Aşram Olimpiýa oýunlarynda medal gazanan ilkinji ysraýylly zenandyr.

Tokio-2020: Braziliýa olimpiýa çempiony

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň ýygyndysy Malaýziýanyň ýygyndysy bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirer

“El-Klasiko”: “Barselonanyň” üstünligi

Türkmen türgeni dzýudo boýunça Ýewropanyň kubogynda altyn medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Teswirle