TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnaw

Şu ýylyň 15-nji maýynda “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasynyň Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren habaryna görä, nobatdaky ýörite gatnaw Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça amala aşyrylar.

Mundan ozal hem habar berşimiz ýaly, “Türkhowaýollary” awiakompaniýasy 11-nji maýda Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär.

Bu kompaniýa 1-nji maýda hem Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça gatnawyny ýerine ýetiripdi.

Yzygiderli size ýetirýän habarlarymyzdan hem görnüşi ýaly, soňky döwürde halkara uçar gatnawlarynyň sany yzygiderli artýar.

Yzygiderli size ýetirýän habarlarymyzdan hem görnüşi ýaly, soňky döwürde halkara uçar gatnawlarynyň sany yzygiderli artýar. Moskwa, Minsk, Kazan we Stambul ugurlary boýunça ýörite gatnawlar ýerine ýetirilýär.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz, onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

PCR negative testiniň netijenamasy zerur däl: “Türkmenistan” awiakompaniýasy

Baş Redaktor

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Teswirle