TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täze ugurlar boýunça uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Türkiýäniň “Türkhowaýollary” milli awiakompaniýasy 4 ugur boýunça halkara uçar gatnawlaryny ýola goýýar. Bu barada awiakompaniýanyň baş müdiri Bilal Ekşi “Twitter” jemgyýetçilik tory arkaly habar berdi.

Täze uçar gatnawlarynyň ýola goýulmagy babatda kabul edilen çözgütler koronawirus pandemiýasynyň ýaramaz täsirleriniň azalmagy bilen baglanyşyklydyr.

Awiakompaniýanyň täze uçar gatnaw ugurlarynyň hataryna Özbegistanyň Buhara şäheri hem goşuldy.

Türkiýäniň milli awiakompaniýasy Sietl, Juba (Günorta Sudan) we Tiwat (Çernogoriýa) ýaly şäherlere hem gatnawlary açýar.

– Biziň täze gatnawlarymyz Sietl/ABŞ (27-nji maý), Juba/Günorta Sudan (1-nji iýun), Buhara/Özbegistan (7-nji iýun) we Tiwat/Çernogoriýa (11-nji iýun) – diýip, Bilal Ekşi belledi.

Täze ýola goýuljak gatnawlar bilen “Türkhowaýollary” ýolagçylaryny 128 ýurduň 338 nokadyna alyp barar.

 

Erling Holand “Mancester Siti” toparyna geçýär

Ýene-de okaň

Ahalda döwrebap hassahana açyldy

Maýmyn mama keseliniň ady üýtgedildi

Daşoguz welaýatyna syýahat otlusy guraldy

Ata Watan Eserleri

Teswirle