TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Täze energetika ministri wezipä bellendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Hajymuhammet Rejepmyradowy Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Saparowy Türkmenistanyň energetika ministriniň orunbasary wezipesine belledi.

Şeýle-de, Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, wise-premýer Çarymyrat Purçekow Türkmenistanyň energetika ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy.

 

Olimpiýa medalynyň eýesi Polina Gurýewa sylaglandy

Ýene-de okaň

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglandy

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli günä geçişlik

Teswirle