TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taryhda şu gün: 17-nji iýun

  • 1944-nji ýylda Islandiýa Daniýadan aýrylyp, garaşsyzlygyny yglan edýär.
  • 2015-nji ýylda Türkiýe Respublikasynyň 9-njy prezidenti Süleýman Demirel aradan çykýar (1924-2015);
  • Bütindünýä çölleşmä we guraklyga garşy göreşmek güni.

Doglan günler:

  • Atatürküň aýaly Latife hanym (Uşaklygil) (1898-1975);
  • Türkiýeli artist Adile Naşit (1930-1987); aýdymçylar Kyraç (1972), Syla Gençogly (1980);
  • Türkiýeli meşhur işewür Jem Hakko (1955);

Ýene-de okaň

Putine “Belarus” kysymly traktor sowgat edildi

Amerikanyň işewür topary Türkmenistana geler

Ata Watan Eserleri

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Teswirle