TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taryhda şu gün: 15-nji iýun

  • 1667-nji ýylda taryhda ilkinji gezek bir adamdan beýleki adama gan guýulýar. Bu fransuz şasynyň ýörite doktory Žan Baptist Denys tarapyndan amala aşyrylýar. Doktor 15 ýaşly çagajyga goýundan gan alyp guýýar we şeýdip çagany ölümden halas edýär.
  • 1836-njy ýylda Arkanzas ştaty ABŞ-nyň 25-nji ştaty bolýar.
  • 1954-nji ýylda UEFA döredilýär.

Doglan günler:

  • Türk şahyry we ýazyjysy (1925-2005);
  • Hytaýyň Prezidenti Si Szinpin (1953);
  • Türkiýeli aýdymçy Buraý (1984);
  • Müsürli futbolçy Muhammed Salah (1992).

 

Tähran duşuşygynyň jemleri boýunça möhüm resminamalara gol çekildi

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle