TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Taryhda şu gün: 14-nji iýun

  • 1777-nji ýylda ABŞ-nyň baýdagy ABŞ-nyň Kongresi tarapyndan döwlet baýdagy hökmünde kabul edilýär.
  • 1900-nji ýylda Gawai adalary ABŞ-a goşulýar.
  • 1949-njy ýylda Wýetnam döwleti döredilýär.
  • 2001-nji ýylda Şanhaý Ykdysady Guramasy döredilýär.
  • Bütindünýä donorlar güni

Doglan günler:

  • ABŞ-nyň ozalky prezidenti Donald Tramp (1946);
  • Türkiýeli artist Perihan Sawaş (1955).

 

Türkmenistanyň we Eýranyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ýene-de okaň

Magtymguly Pyragynyň doglan güni ÝUNESKO tarapyndan bellener

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 216-njy mejlisine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

“Merkezi Aziýa-Ýewropa Bileleşigi”:Owganystan boýunça Ýörite wekilleriň dördünji duşuşygy

Teswirle