ESASY Tags Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýays bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi.

Tag: Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýays bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi.