Home Tags Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýays bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi.

Tag: Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýays bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi.

Gün energiýasy bilen kofe gowruldy

Italiýada Gün energiýasyndan peýdalanyp, kofeni nädip gowurmalydygyny öwrendiler. Italiýanyň “PuroSole” kompaniýasy bu babatda innowasiýa tehnologiýany döretdi. Bu taslamany esaslandyryjylaryň üçüsi, kofe dänäsini gowurmak üçin Gün...