TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Şu ýyl 15 müňden gowrak talyp okuwa alnar

Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine 15 müň 326 talyby okuwa kabul etmek göz öňünde tutulýar. Bu bolsa geçen ýyldakydan 320 adam köpdür. Şonuň ýaly-da, şu okuw ýylynda ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn edaralarynyň we guramalaryň sargytlary esasynda orta hünär okuw mekdeplerine 10 müň 490 talyp kabul ediler. Munuň özi geçen ýyldakydan 380 adam artyk kabul edilýändigini görkezýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Düýn ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleri dalaşgärleriň resminamalaryny kabul edip başladylar. Şeýlelikde, ýurdumyzyň röwşen geljeginde wajyp ähmiýeti bolan möhüm möwsüm badalga aldy.

 

Talyp-2022: Aşgabat we welaýatlarda resmi iş kagyzlaryň kabul edilýän ýerleri

Ýene-de okaň

Maglumat tehnologiýalaryň elektron sözlügi işe girizildi

Türkiýede bilim almak isleýänler üçin wajyp maglumat: ÝÖS synagy haçan?

Baş Redaktor

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Teswirle