TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Şu gün – Halkara ýaşlar güni

Halkara ýaşlar güni her ýyl 12-nji awgustda bellenilýär. Bu baýramçylyk Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1999-njy ýylyň 8-12-nji awgustynda Lissabonda (Portugaliýa) geçirilen dünýä döwletleriniň ýaşlar boýunça ministrleriniň Bütindünýä maslahatynyň teklibi bilen döredildi.

Halkara ýaşlar güni ýaşlara parahatçylygy ösdürmekde we üpjün etmekde olaryň tutýan ornuny we olaryň öňünde durýan gündelik meseleleri ýeňip geçmegi ýatlatmakdan ybaratdyr.

2020-nji ýylda neşir edilen Bütindünýä ýaşlar hasabatynda 15 ýaşdan 24 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň sany 1,21 milliard bolup, dünýä ilatynyň 15.5% -ine deňdir. Çaklamalara görä, 2030-njy ýyla çenli ýaşlar topary 1,29 milliard adama (dünýäniň umumy ilatynyň 15,1%), 2050-nji ýyla çenli bolsa 1,34 milliard adama (planetanyň umumy ilatynyň 13,8%) ýeter.

 

Oba hojalygy bilen bagly gatnaşyklarada köp ýüze çykýan soraglar

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle