8.9 C
Istanbul
10/08/2020 5:29
Home IŇ TÄZE HABAR Halkara uçar gatnawlary 31-nji awgusta çenli ýatyrylýar

Halkara uçar gatnawlary 31-nji awgusta çenli ýatyrylýar

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan dünýä ýurtlarynda COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykmagy bilen halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatdy. Bu halkara gatnawlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly “Türkmenhowaýollarynyň” Russiýadaky wekilhanasy “https://turkmenistanairlines.ru/” internet saýtynda täze habar çap etdi. Şol habardan görnüşi ýaly, COVID-19 koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly awiakompaniýanyň ähli halkara gatnawlarynyň ýatyrylmagy 2020-nji ýylyň 31-nji awgustyna çenli uzaldyldy.

Aşakdaky ugurlarda ähli uçuşlar ýatyryldy:

Aşgabat – Stambul – Aşgabat

Aşgabat – Moskwa – Aşgabat

Aşgabat-Sankt-Peterburg-Aşgabat

Aşgabat-Kazan-Aşgabat

Aşgabat-Minsk-Aşgabat

Aşgabat-Almaty-Aşgabat

Aşgabat-Frankfurt-Aşgabat

Aşgabat-Birmingem-Aşgabat

Aşgabat-Amritsar-Aşgabat

Aşgabat-Deli-Aşgabat

Aşgabat-Dubaý-Aşgabat

Aşgabat-Abu Dabi-Aşgabat

Aşgabat-Pekin-Aşgabat

Aşgabat-Bangkok-Aşgabat

Şeýle hem habarnamada, ýatyrylan uçuşlar sebäpli ýolagçylar pulunyň yzyna gaýtaryp berilmegi üçin ýüz tutup biljekdigi ýa-da uçuşlaryň täzeden başlamagyna garaşyp biljekdigi we indiki amatly uçuşlar üçin biletleri öňünde sargyt edip biljekdigi bellenilip geçilýär.

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

“Porto” kubogy gazandy

Portugaliýa kubogynyň finalynda “Porto” topary “Benfikany” 2-1 hasabynda ýeňdi. Duşuşygyň 38-nji minutynda “Porto” toparynyň futbolçysy Luis Diaz gyzyl petek oýundna çykaryldy. Bir oýunçy kem...

Hem kubogy gazandyrdy hem-de kubogy döwdi

Angliýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy gyzykly wakalara baý boldy. bu duşuşykda “Arsenal” bilen “Çelsi” toparlary duşuşdy. Beýik Britaniýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen duşuşykda...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Italiýa futbolynyň iň ökdeleri

Mälim bolşy ýaly, geçen hepde Italiýanyň “Seria A” milli futbol çempionaty tamamlandy. Bu çempionat iň köp pökgi geçirilen çempionat hökmünde tapawutlandy. Ýurduň çempionatynyň tamamlanmagy bilen...