TEHNOLOGIÝA

«Samsungdan» kripto aktiwlerini dolandyrmak mümkinçiligi

Hernäçe tankyt edilse-de, kriptowalýutanyň Ýer ýüzündäki meşhurlygy barha artýar. Belki, geljegiň esasy walýutasyna öwrüljek bitkioinleri käbir ägirt tehnologiýa kompaniýalary hem goldap başlady. Olaryň biri hem «Samsungdyr».

«Android OS 9.0» we ondan soňky görnüşdäki «Samsung» telefonlaryny ulanýan ulanyjylar «Ledger Nano S» we «Ledger Nano X.2» gapjyklaryna birigip, wirtual aktiwlerini dolandyryp bilerler.

Wirtual aktiwleri dolandyrmak üçin smartfon gaty ygtybarly we howpsyz bolmaly. «Samsung» muny «Samsung Knox» howpsuzlyk ulgamy arkaly üpjün etdi.

Bu ulgam maglumatlary diňe ýörite kod ýa-da ulanyjynyň barmak yzy arkaly almaga rugsat berýär.

 

Biler bolsaňyz: tiz ereýän kofe däneleri nähili döredilipdir?

Ýene-de okaň

“Cybertruck” ulagy satuwa çykdy

“Ata Watan Media” topary Stiw Jobsuň öýüne baryp gördi

“Ata Watan Media” topary “Tesla” kompaniýasynyň täze ulagynyň tanyşdyrylyş çäresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Bassyr 11 ýyldan bäri birinjiligi eýeleýär

Sam Altman “OpenAl” kompaniýasyna gaýdyp geldi

Türkmenistanda “TechGirls” maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalary kabul edýär

Ata Watan Eserleri