TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

«Sahawatly söwda»: 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş!

Täze ýyl baýramy mynasybetli 2021-nji ýylyň 25-nji dekabryndan geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli «Sahawatly söwda» atly dürli görnüşli harytlaryň 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladyş çäresi guralýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär

Paýtagtymyzda:

— «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi;

— «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezi;

— «Bereketli» bazarly söwda merkezi;

— «Çagalar dünýäsi» söwda we dynç alyş merkezi;

— «Aşgabat» söwda merkezi;

— «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezi;

— «Gülzemin» söwda we dynç alyş merkezi;

— «Paýtagt» söwda merkezi;

— «Altyn Asyr» harytşynaslyk merkezi.

Welaýatlarda:

— Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Hazar» söwda merkezi;

— Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki «Rysgal» söwda we dynç alyş merkezi;

— Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş merkezi;

— Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkezi.

Hormatly watandaşlar, söwda dükanlaryna hoş geldiňiz! Täze ýyl baýramyňyz gutly bolsun!

Täze ýylda awtobuslar mugt bolar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle