DÜNÝÄ

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Aşgabada geldi

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin paýtagtymyz Aşgabada geldi.

Hormatly myhmany Aşgabadyň halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow garşy aldy.

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnaly bilen bir hatarda köp sanly ýerli we daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň wekilleri Hazar sammitiniň çäklerinde bolup geçýän wakalary “Arçabil” myhmanhanasyndaky metbugat merkezinden öz okyjylar köpçüligine ýetirýär.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň goraghanalary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi

1301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ýaponiýanyň Parlamentiniň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutladylar

Merkezi Aziýa-Ýaponiýa sammitini geçirmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan-BAE: energetika pudagynda daşky gurşawy goramak

Ankarada Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan dabara geçirildi