JEMGYÝET

Russiýanyň iň baý adamy mälim boldy

Russiýadaky iň baý adam mälim boldy. Ol «Norilsk nikel» metallurgiýa kompaniýasynyň eýesi we prezidenti Wladimir Potanindir.

Potaniniň baýlygy 32 milliadr dollardan ybaratdyr. Onuň 2021-nji ýylyň başyndan başlap, 622 million dollar ýitirendigi we iki milliardan hem köpräk peýda görendigi bellik edilipdir.

Bu ýerde ikinji orny 28,4 milliard dollar baýlygy bilen «Nowolipesk» metallurgiýa zawodynyň eýesi Wladimir Lisin eýeledi.

Russiýadaky iň baý zenan bolsa «Wildberries» onlaýn dükanyny esaslandyryjy Tatýana Bakalçukdyr. Ol ýylyň başyndan öz baýlygyny 9,53 milliarda göterip, 443 million dollar gazandy.

      Ozal Russiýanyň in baý adamy 29,1 milliard dollar baýlygy bilen «Sewerstal» kompaniýasynyň direktorlar geňeşigiň başlygy Alekseý Mordaşow diýip hasaplanýardy. Ýöne ol indi üçinji orunda.

 

Baýramaly şypahanasy

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri