TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Russiýanyň iň baý adamy mälim boldy

Russiýadaky iň baý adam mälim boldy. Ol «Norilsk nikel» metallurgiýa kompaniýasynyň eýesi we prezidenti Wladimir Potanindir.

Potaniniň baýlygy 32 milliadr dollardan ybaratdyr. Onuň 2021-nji ýylyň başyndan başlap, 622 million dollar ýitirendigi we iki milliardan hem köpräk peýda görendigi bellik edilipdir.

Bu ýerde ikinji orny 28,4 milliard dollar baýlygy bilen «Nowolipesk» metallurgiýa zawodynyň eýesi Wladimir Lisin eýeledi.

Russiýadaky iň baý zenan bolsa «Wildberries» onlaýn dükanyny esaslandyryjy Tatýana Bakalçukdyr. Ol ýylyň başyndan öz baýlygyny 9,53 milliarda göterip, 443 million dollar gazandy.

      Ozal Russiýanyň in baý adamy 29,1 milliard dollar baýlygy bilen «Sewerstal» kompaniýasynyň direktorlar geňeşigiň başlygy Alekseý Mordaşow diýip hasaplanýardy. Ýöne ol indi üçinji orunda.

 

Baýramaly şypahanasy

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna täze ýolbaşçy saýlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanda döwlet saparynda bolar

Burj Halifa Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň şekilinde ýalkym saçdy

Teswirle