TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Russiýada täze baýramçylyk peýda boldy

Russiýanyň Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin ýurtda täze baýramçylygyň döredilmegi baradaky başlangyjy goldady we her ýylyň oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde “Kakalar gününiň” bellenmegi baradaky kararnama gol çekdi.

Ýurduň Prezidentiniň gol çeken resminasynda “Maşgala institutyny berkitmek we kakanyň çagalary terbiýelemekde ähmiýetini ýokarlandyrmak üçin men “Kakalar gününi” bellemek we oktýabr aýynyň üçünji ýekşenbesinde bellemek kararyna gelýärin” diýlip bellenilýär.

Russiýanyň Zähmet we durmuş üpjünçiligi ministrligi iýul aýynda ýurtda “Kakalar gününi” bellemek barada köpçülikleýin pikir soraşma geçirdi. Şol pikir soraşmanyň netijeleri Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putine iberildi.

 

Sukerbergiň ýitgisi 7 milliard dollar

 

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle