TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keseli üçin test serişdelerini berdi

Russiýa Federasiýasy dünýäde köp sanly ýurtda ýüze çykan maýmyn mama keselini anyklamak üçin Türkmenistana test serişdelerini berdi. Bu barada “RIA Nowosti” habarlar gullugy Russiýanyň “Rospotrebnadzor” gullugyna salgylanyp habar berýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, Russiýa Federasiýasy Gazagystan, Ermenistan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly ýurtlara test serişdelerini iberdi.

Maýmyn mama keselini anyklamak üçin test serişdeleri Russiýanyň “Wektor” ylmy-önümçilik birleşigi tarapyndan öndürildi.

“Rospotrebnadzor” gullugynyň hünärmenleri hyzmatdaş ýurtlar boýunça kärdeşlerine maýmyn mama keselini laboratoriýa çäginde anyklamak üçin dürli seminarlar guraýar.

Şeýle hem berlen maglumata görä, Russiýa şeýle test serişdelerini Müsür, Uganda, Efiopiýa we Koongo Respublikasy ýaly ýurtlara hem ibermegi göz öňünde tutýar.

BSGG-niň maglumatyna görä, dünýäniň 75 döwletinde 16 müňden gowrak maýmyn mama keseli hasaba alyndy. Bu keseliň ýaýramagynyň howpy dörändigi üçin oňa garşy köpçülikleýin göreşmek göz öňünde tutulýar.

 

Maýmyn mama keseli: ilkinji wakalar we adatdan daşary ýagdaý

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýada saparda bolar

Baş Redaktor

Teswirle