DÜNÝÄSYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keseli üçin test serişdelerini berdi

Russiýa Federasiýasy dünýäde köp sanly ýurtda ýüze çykan maýmyn mama keselini anyklamak üçin Türkmenistana test serişdelerini berdi. Bu barada “RIA Nowosti” habarlar gullugy Russiýanyň “Rospotrebnadzor” gullugyna salgylanyp habar berýär.

Habarda bellenilip geçilişi ýaly, Russiýa Federasiýasy Gazagystan, Ermenistan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly ýurtlara test serişdelerini iberdi.

Maýmyn mama keselini anyklamak üçin test serişdeleri Russiýanyň “Wektor” ylmy-önümçilik birleşigi tarapyndan öndürildi.

“Rospotrebnadzor” gullugynyň hünärmenleri hyzmatdaş ýurtlar boýunça kärdeşlerine maýmyn mama keselini laboratoriýa çäginde anyklamak üçin dürli seminarlar guraýar.

Şeýle hem berlen maglumata görä, Russiýa şeýle test serişdelerini Müsür, Uganda, Efiopiýa we Koongo Respublikasy ýaly ýurtlara hem ibermegi göz öňünde tutýar.

BSGG-niň maglumatyna görä, dünýäniň 75 döwletinde 16 müňden gowrak maýmyn mama keseli hasaba alyndy. Bu keseliň ýaýramagynyň howpy dörändigi üçin oňa garşy köpçülikleýin göreşmek göz öňünde tutulýar.

 

Maýmyn mama keseli: ilkinji wakalar we adatdan daşary ýagdaý

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi