TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Russiýa 70 sany ýolagçy uçar öndürer

Russiýa Federasiýasynda 2030-njy ýyla çenli “Tu-124” kysymly ýolagçy uçarlaryň 70 sanysyny öndürmek göz öňünde tutulýar. Bu awiagurluşyk önümçiligini Birleşen awiagurluşyk korporasiýasy alyp barar.

“Rosteh” döwlet korporasiýasynyň habar bermegine görä, “Tu-124” kysymly uçarlar gysga aralyga uçup bilerler. Bu uçarlary ýurduň çäginde ulanmak göz öňünde tutulýar. Bu uçarlar “PS-90” kysymly ýerli hereketlendirijiler bilen üpjün ediler we 210 ýolagça niýetlenendir.

Russiýanyň awiasiýa ulgamynda täze awiamaksatnamany durmuşa geçirmek üçin maýa goýumlary özleşdirýär.

 

Belarus ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle