DÜNÝÄ

Raisi: VII Hazar sammitini geçirmäge taýýardyrys

Aşgabatda geçirilýän Hazarýaka döwletleriniň VI sammitinde çykyş eden Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi VII Hazar sammitini kabul etmäge taýýardyklaryny belledi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi öz çykyşynda Hazarýaka döwletleriniň arasynda ähli ugurlardaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny belledi.

Prezident Raisi hem öz gezeginde söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk we beýleki ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň möhüm bolup durýandygyny belledi.

Ol Hazar sammitine gatnaşmak üçin öz ýurdundan Türkmenistana gelmänkä eden çykyşynda Hazaryň oňa kenary bolan ähli ýurtlaryň esasy gymmatlygy bolup durýandygyny belläpdi.

 

Serdar Berdimuhamedow: Hazarýaka döwletleriniň işewürler geňeşini döretmegi teklip etdi

Ýene-de okaň

Dewid Kameron palow tagamyna haýran galdy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri Gruziýada saparda bolýarlar

Abu-Dabide Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçirildi

Ertir Parižde Türkmenistanyň göçme energetika forumy öz işine başlar

Özbegistan bilen Beýik Britaniýa täze resminamalara gol çekişdi

Ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Türkmen-rumyn iş toparynyň mejlisi geçirildi