DÜNÝÄ

Prezident Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Başlygyna gynanç hatyny iberdi

Hytaýyň awiakompaniýasy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine uçar heläkçiligi sebäpli gynanç hatyny iberdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi.

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň günorta sebitinde ýolagçy uçarynyň heläkçilige uçramagy hem-de bu betbagtçylygyň köp sanly adam pidalaryna getirmegi zerarly gynanç hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Mälim bolşy ýaly, Hytaýyň günortasynda “China Eastern Airlines” awiakompaniýasyna degişli bolan “Boeing 737” ýolagçy uçary heläkçilige uçrapdy.  Bu uçar gatnawy Kunmin şäherinden (Ýunnan welaýaty) Guançžou (Guandun welaýaty) ugry boýunça uçuş amala aşyrýardy.

Garagumyň kenarynda Milli bahar baýramy

Ýene-de okaň

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri

Putin 26-27-nji maýda Özbegistanda döwlet saparynda bolar