TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Parlament saýlawlary geçirilen hasap edildi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatdaky “Garagum” myhmanhanasynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň başlygy Gulmyrat Myradowyň gatnaşmagynda ýurdumyzda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri boýunça brifing geçirildi. Oňa “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem wekilleri hem gatnaşdy.

Berlen maglumatlara görä, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary üçin 3,5 milliona golaý saýlawçy hasaba alyndy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda Türkmenistan boýunça  3 million 496 müň 304 saýlawçydan 3 million185 müň 763 saýlawçy ses berip, gatnaşyk 91, 12 göterime deň boldy.

Ýene-de okaň

Türkmen halysynyň baýramy giňden bellenilýär

Türkiýede prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry geçirilýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Teswirle