TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Pandemiýa sebäpli ýatyrylan uçar gatnawlarynyň biletleri barada

“Türkmenistan” awiakompaniýasy pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlry üçin satyn alnan biletleriň hereket ediş möhletini bir az azaltdy. Olary 2023-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli çalşyp bolýar. Bu barada “orient.tm” neşiri habar berýär.

2020-nji ýylyň martyndan öň satyn alnan biletleriň möhletini 2023-nji ýylyň 25-nji martyna çenli uzaltmak mümkinçiligi döredilipdi.

Awiabiletleri çalyşmak mümkinçiligi göz öňünde tutulypdy. Meselem, ýolagçyda Aşgabat-Sankt-Peterburg ugry boýunça bilet bar bolsa, onda bu bileti Aşgabatdan Moskwa ýa-da Kazan şäherlerine amala aşyrýan biletler bilen çalşyp bolýar.

Türkmenistanyň entek doly howa gatnawlaryny dikeltmedigi ýurtlar boýunça biletleri çalyşmak mümkinçiligi ýok.

Ýene-de okaň

THY gar ýagyşy sebäpli gatnawlaryny ýatyrdy

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Teswirle