TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Özbegistanyň Prezidenti Günorta Koreýada saparda bolar

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew öňümizdäki hepde Koreýa Respublikasynda saparda bolar. Bu barada Günorta Koreýanyň “Yonhap News” habarlar gullugy habar berýär.

16-njy dekabrda Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Koreýa Respublikasyna 3 günlük döwlet sapary başlanýar. Bu saparyň çäklerinde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň hem-de Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda ýokary derejede gepleşikler geçiriler.

Iki ýurduň döwlet Baştutanlary özara hyzmatdaşlygyň ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleriň köp sanlysyny ara alyp maslahatlaşarlar.

Geljek ýyl Özbegistan bilen Koreýa Respublikasy diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny bellär.

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew 2017-nji ýylda Günorta Koreýada döwlet saparynda bolupdy.

Şu ýylyň oktýabrynda geçirilen prezident saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanan Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew kasam kabul edip, wezipesine girişenden soňra Türkiýede we Türkmenistanda iş saparynda, Russiýada resmi saparynda, Gazagystanda bolsa döwlet saparynda boldy.

 

“Time” žurnaly boýunça ýylyň türgeni

Ýene-de okaň

Türkmenistan – ABŞ: harby ulgamda hyzmatdaşlyk

Beýik Britaniýanyň Patyşasyndan Türkmenistanyň Prezidentine gutlag haty

BMG-den Türkmenistana ulag forumy üçin minnetdarlyk

Teswirle