TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Ozalky toparyna gaýdyp geldi

Angliýanyň “Çelsi” topary belgiýaly futbolçy Romelu Lukakuny satyn aldy. Munuň üçin Italiýanyň “Inter” toparyna 115 million ýewro berildi. Şertnamasynyň möhleti 2026-njy ýyla çenlidir.

28 ýaşly hüjümçi bir ýylda goşmaça tölegler bilen bir hatarda 12 million ýewro gazanar. Lukaku “Inter” toparynda 2 möwsüm oýnap, 72 duşuşykda çykyş etdi er 47 gol geçirdi. Şeýle hem ol bu topar bilen Italiýanyň çempiony boldy.

Lukaku 2011-2014-nji ýyllarda “Çelsi” toparynda çykyş edipdi. ýöne şu döwürde ol 2 möwsüm “West Bromwiç” hem-de “Ewerton” toparlarynda kärendesine oýnady.

 

Haýdar Muhyýew: doglan gününiň 90 ýyllygyna

 

 

Ýene-de okaň

Futbolyň iň abraýly kubogy Italiýada öndürilýär

Katar-2022: 17 günde 765 müň adam bardy

“Ahal” topary ýurdumyzyň çempiony boldy

Teswirle