TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Nýu-Ýork uniwersitetinde Teýlor Swift öwreniler

Nýu-Ýork uniwersitetiniň “Clive Davis” instituty 2022-nji ýylyň ýaz möwsüminden başlap Teýlor Swift hakda leksiýa berlip başlanýar. Bu okuwda Swiftiň sazanda, telekeçi, aýdymçy we pop nyşany hökmünde ewolýusiýasy öwreniler.

2022-nji ýylyň ýaz möwsümine ABŞ-nyň esasy bilim edaralarynyň biri bolan Nýu-Ýork uniwersitetiniň “Clive Davis” institutynda Teýlor Swift boýunça okuw başlanýar. “Rolling Stone” žurnalisti Brittani Spanosyň öwreden synpynda okuwçylar Swiftiň ewolýusiýasyny sazanda, telekeçi, aýdymçy we pop nyşany hökmünde öwrenerler. Spanos: “Men 10 ýyl mundan ozal ýazyp başlanymdan bäri Teýlor Swift barada habar berýärin. Men oňa has köp wagtdan bäri muşdak boldum. Swiftie tejribämi ajaýyp talyplar topary bilen paýlaşmak meniň üçin uly buýsançdyr” -diýdi. Bu okuwyň awtorlyk hukugy ýaly meseleleri hem öz içine aljakdygy mälim edildi. Şeýle hem Swiftiň derslere çagyrylandygy, ýöne entek jogap bermändigi öwrenildi.

Teýlor Alison Swift (1989-njy ýylyň 13-nji dekabrynda doglan) Amerikaly aýdymçy, aýdym ýazyjy we režissýor, 11 sany “Grammy” baýragynyň eýesi. Pensilwaniýa ştatynyň Wýomissing şäherinde ulaldy we on dört ýaşynda Tennessi ştatynyň Neşwil şäherine göçenden soň, aýdym-saz karýerasyna başlady. Ol ýerde “Big Machine Records” bilen şertnama baglaşdy we “Sony / ATV Music” neşirýatynda işleýän iň ýaş aýdym ýazyjysy boldy. Ilkinji albomy “Teýlor Swift” 2006-njy ýylda çykdy. Bu albom “Billboard 200”-de bäşinji orny eýeledi we 2000-nji ýyllaryň iň köp işleýän albomy boldy. Albomyň üçünji aýdymy “Our Song” bilen, ABŞ-nyň “Hot Country Songs” diagrammasynda birinji ýeri eýelän iň ýaş aýdymçy boldy. 2008-nji ýyldaky “Grammy” baýraklarynda “Iň gowy täze aýdymçy” kategoriýasynda dalaşgär görkezildi. Ikinji albomy “Fearless” 2008-nji ýylda çykdy.

Hepdelik täleýnama (07-13 fewral)

 

Ýene-de okaň

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

Teswirle