“Nokia” şereketi soňky ýyllarda arzan “Android” telefonlary öndürip, ýakynda telefon bazaryna gaýdyp gelipdi. Gelen habarlara görä, şereket täze “Nokia N73” telefonynyň üstünde işleýär. Şereket bu telefonda kamera üns berjekdigini mälim etdi.

Şereketiň aýtmagyna görä, täze telefon 200 megapikselli ISOCELL HP1 kamera sensory bilen üpjün ediler.

Şuňa meňzeş sensorly telefony “Motorola” şereketi hem taýýarlaýar. “Xiaomi” şereketi-de şu ýylyň ikinji ýarymynda öz telefonynda şu sensory ulanar. “Samsung” şereketi bolsa “Galaxy S23” telefon seriýasynda 200 megapiksel ISOCELL HP3 sensoryny ulanmaklygyna garaşylýar.

 

 

Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy