TEHNOLOGIÝA

“Nokia” 200 megapikselli telefon öndürer

“Nokia” şereketi soňky ýyllarda arzan “Android” telefonlary öndürip, ýakynda telefon bazaryna gaýdyp gelipdi. Gelen habarlara görä, şereket täze “Nokia N73” telefonynyň üstünde işleýär. Şereket bu telefonda kamera üns berjekdigini mälim etdi.

Şereketiň aýtmagyna görä, täze telefon 200 megapikselli ISOCELL HP1 kamera sensory bilen üpjün ediler.

Şuňa meňzeş sensorly telefony “Motorola” şereketi hem taýýarlaýar. “Xiaomi” şereketi-de şu ýylyň ikinji ýarymynda öz telefonynda şu sensory ulanar. “Samsung” şereketi bolsa “Galaxy S23” telefon seriýasynda 200 megapiksel ISOCELL HP3 sensoryny ulanmaklygyna garaşylýar.

 

 

Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy

Ýene-de okaň

Elektrikli awtoulaglar üçin tizlik rekordy

«Daşoguzawtoulag» önümçilik birleşigine 200 sany awtobus sowgat berildi

Ata Watan Eserleri

Ilon Mask Türkiýede wekilhanasyny açdy

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy