TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Nobatçy notarius hyzmatlary täzeden başlaýar

Türkiýe Respublikasynda koronawirus çäreleriniň çäginde togtadylan nobatçy notarius hyzmatlary 31-nji iýulda, ýagny şenbe güni gaýtadan işläp başlar.

Koronawirusyň (Kowid-19) pandemiýasynyň täze görnüşi sebäpli, 2019-njy ýylyň 6-njy aprelinde başlanan nobatçy notarius hyzmatlary 2020-nji ýylyň 17-nji martynda togtadyldy.

Adalat ministrliginiň berýän beýanatyna görä, halkyň bu hyzmatlarra has köp isleg bildirmegi netijesinde, Covid-19-yň çäginde jemgyýetçilik guramalarynyň işiniň kadalaşdyrmak we bu ugurda göz öňünde tutulmaly çäreler baradaky 2021/13 belgili ýurduň Prezidentiniň buýrugy esasynda dynç günleri amala aşyrylýan nobatçy notarius hyzmatlary täzeden ýola goýulýar.

Şenbe we ýekşenbe günlerinden başlap, nobatçy notariuslar 10.00-16.00 aralygynda zerur çäreleri görüp hyzmat ederler.

Türkiye ve Türkmenistan arasında Tercüme Köprüsü

 

Tokio-2020: Hytaýly türgenler rekordlar bilen barýar

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle