SPORT

Neýmar “PSŽ” bilen şertnamasyny uzaltdy

Braziliýaly dünýä belli futbolçy Neýmar häzirki çykyş edýän topary bolan Fransiýanyň “PSŽ” toparynda galmagy dowam etdirer. Bu barada toparyň internet saýtynda hem habar berilýär. Şeýlelikde, Neýmaryň Ispaniýanyň “Barselona” toparyna gaýdyp geler diýen habarlara bu şertnama jogap boldy.

Neýmar topary bilen şertnamasynyň möhletini 2025-nji ýyla çenli uzaltdy. Habar berlişi ýaly, 29 ýaşyl futbolçy salgytdan we bonuslardan başga ýylda 30 million ýewro alar.ýyllyk takmynan 30 million ýewro alar.

Mäim bolşy ýaly, Neýmar 2017-nji ýylda Ispaniýanyň “Barselona” toparyndan “PSŽ” toparyna 222 million ýewro tölenip geçipdi. Ol fransuz toparynyň düzümine 3 gezek Fransiýanyň çempiony boldy we 2020-nji ýylda Çempionlar ligasynyň finalyna çenli ýetdi.

Braziliýaly “PSŽ” toparynyň düzüminde 112 duşuşykda oýnap, 85 gezek tapawutlanyp, 51 netijeli pas bermegi başardy.

“Bawariýanyň” yzly-yzyna 9-njy çempionlygy

Ýene-de okaň

Ahal» topary «Al-Ain» toparyny kabul eder

“Arkadag” topary – çempion

Futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň bijeleri çekildi

Ata Watan Eserleri

Gurban Berdiýewiň “Dinomasy” birinjilige geçdi

“Merw” (Türkmenistan) – “Rawşan” (Täjigistan): 1-1

Messi XXI asyryň iň güýçli futbolçysy