TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Ýangyç-energetika toplumy : ýolbaşçylar wezipä bellendi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan ýurdumyzyň ministrlerini we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipelere bellemek barada maslahat geçirdi.

Nebitgaz pudagy:

Batyr Amanow – döwlet ministri, “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy.

Guwanç Agajanow – “Türkmennebit” döwlet konseriniň başlygy.

Merdan Rozyýew – “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy.

 

Ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary wezipe bellendi

Ýene-de okaň

Amerikanyň işewür topary Türkmenistana geler

Ata Watan Eserleri

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

Teswirle