TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti:“Açyk Gapylar 2023”

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky   Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk   uni­wer­si­te­ti  “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä, My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti 2023-2024-nji okuw ýy­lyn­da oku­wa gir­mek is­le­ýän ýaş­la­ry şu ýy­lyň 3-nji ma­ýyn­da sa­gat 15:00-da ge­çi­ril­jek «AÇYK GA­PY­LAR» gü­nü­ne ça­gyr­ýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar ýokary okuw mekdebi bilen ýakyndan tanyşdyrylar, olara okuwa girmek üçin gerekli resminamalar, uniwersitetde öwredilýän hünärler, alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, ylmy, bejeriş hem-de medeni-köpçülik işleri barada giňişleýin maglumat berler.

Uni­wer­si­te­tiň sal­gy­sy:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 18-nji ja­ýy.

Ha­bar­laş­mak üçin te­le­fon bel­gi­le­ri: 48-98-51, 48-98-52.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

 

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty:“Açyk Gapylar 2023”

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça resminama gol çekildi

“Soňky jaň” dabaralary geçirildi

Ata Watan Eserleri

«VILIPO-2023»: türkmen okuwçylary medally dolandylar

Teswirle