TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Megan Marklyň kitabyna uly gyzyklanma

Megan Marklyň çapdan çykan “The Bench” (Skameýka) atly çagalar kitaby ilkinji günden Beýik Britaniýada iň köp satylan kitap boldy. Şazada Garriniň aýaly 39 ýaşyndaky Megan Marklyň täze kitaby uly gyzyklanma döretdi.

Onuň bu kitaby “Amazon” kompaniýasy tarapyndan 5 ballyk ölçegde 4 ball almagy başardy. Amerikaly suratkeş Kristian Robinsonyň çeken suratlary bilen bezelen bu kitapda enäniň gözünde kaka bilen ogluň gatnaşyklary suratlandyrylýar.

Mundan başga-da, ozal Şazada Garri we onuň aýaly Megan Markl «Erkinligi tapmak» atly kitabyny hem ýazypdy. Bu kitap jübütleriň gelen kararlary we täze gadam basan durmuşlary barada gürrüň berýär.

 

 

Ginnesiň rekordy: 10 çaga dünýä inderdi

Ýene-de okaň

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Uly çille

Aşgabadyň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi

Teswirle