TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hünärmenleri şu hünarler boýunça taýýarlanylýar:

Matematika fakulteti

1.Matematika

Maglumat tehnologiýalary fakulteti

1. Amaly matematika we informatika

2. Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary

Fizika fakulteti

1. Fizika

2. Radiofizika we elektronika

Himiýa fakulteti

1. Himiýa

Biologiýa fakulteti

1. Biologiýa

2. Psihologiýa

Geografiýa fakulteti

1. Geografiýa

2. Meteorologiýa

3. Ekologiýa

4. Kartografiýa

Türkmen dili we edebiýaty fakulteti

1.Türkmen dili we edebiýaty

2. Žurnalistika

Iňlis dili we edebiýaty fakulteti

1. Iňlis dili we edebiýaty

Roman-german we gündogar dilleri fakulteti

1. Nemes dili we edebiýaty

2. Fransuz dili we edebiýaty

3. Italýan dili we edebiýaty

4. Arap dili we edebiýaty

5. Pars dili we edebiýaty

6. Türk dili we edebiýaty

7. Hytaý dili we edebiýaty

Taryh fakulteti

1. Taryh

2. Gündogary öwreniş

3. Syýasaty öwreniş

4. Arheologiýa

5. Ylahyýet

6. Filosofiýa

Hukuk fakulteti

1. Hukuk öwreniş

 

Salgysy: Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýoly 31, (99312) 94-57-25

 

 

Talyp ýaşlarynyň internet olimpiadalary geçiriler

Ýene-de okaň

Talyplyga dalaşgärler harby gulluga çagyryş möhletini wagtlaýyn yza süýşürip bilýär

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Teswirle