SPORT

Laporta täzeden “Barselonanyň” prezidentligine saýlandy

Žuan Laporta gaýtadan Ispaniýanyň “Barselona” toparynyň ýolbaşçysy wezipesine saýlandy. 58 ýaşly Laporta bu ugurda geçirilen saýlawlarda 54,28 göterim ses aldy. Ol esasy bäsdeşleri Wiktor Fontdan hem-de Toni Freýşden öňe saýlandy.

Laporta “Barselona” toparynyň ýolbaşçysy wezipesine saýlanmak üçin geçirilýän saýlawlara 4-nji gezek gatnaşdy. 2003-nji ýylda ýeňiş gazandy, 2006-njy ýylda başga dalaşgär bolmandygy üçin wezipesini dowam etdirdi. 2015-nji ýylda Žozep Bartomeu ýeňildi.

Laporta 2003-2010-njy ýyllarda aralygynda dünýäniň bu iň uly futbol toparyna ýolbaşçylyk etdi. Şol döwürde topar 4 gezek Ispaniýanyň çempiony, 2 gezek Çempionlar ligasyny we umulylykda 12 kubok gazandy. 2009-njy ýylda bolsa “Barselona” bir ýylyň dowamynda 6 kubogy gazanypdy.

Laporta bu wezipä Žozep Bartomeunyň ornuna geldy. Žoan Laporta gazanan ýeňşinden soňra eden çykyşynda dünýäniň iň gowy hüjümçileriniň biri hasaplanýan Lionel Messiniň toparda galjakdygyna ynam bildirdi.

– Taryhyň iň gowy futbolçysy Messi öz ogly bilen saýlawlara gatnaşdy we ses berdi. Bu hem onuň “Barselona” toparyny gowy görýändigini görkezýar. Biz örän gowy maşgala. Onuň toparda galmagy ugrunda tagalla ederin – diýip, Laporta belledi.

Türkmen gelin-gyzlaryň saýty hereket edip başlady:Turkmengazet.com

Ýene-de okaň

Ronaldo täze rekordyna barýar

Ata Watan Eserleri

1 ýyldan soňra tälimçilikden boşadyldy

“Mançester Siti” yzly-yzyna 4-nji, umumylykda 10-njy çempionlygyny gazandy

Fil Foden Angliýada “ýylyň futbolçysy” boldy

Ata Watan Eserleri

Er-Riýaddaky ýylyň boks tutluşygy: Usik Fýurini ýeňdi

“Baýer” topary ýeňilmän çempion boldy