TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Kosmosda energiýa ulgamy dörediler

“Honda” kompaniýasy bilen Ýaponiýanyň Aerokosmiki gözleg gullugy (JAXA) kosmosda dikeldilýän energiýa ulgamyny döretmek üçin bilelikde iş alyp barar.

Bu taslamanyň çäklerinde kosmos giňişliginde alnyp barylýan gözleg işlerinde ýangyç zerurlyklaryny Ýer ýüzünden alyp barmagyň öňüni almak üçin energiýa ulgamyny döretmek göz öňünde tutulýar. “Honda”-nyň wodorod tehnologiýalaryndaky tejribesinden peýdalanylyp, täzelenýän energiýa ulgamyny ösdürmek meýilleşdirilýär.

“Honda” köp ýyl bäri wodorod tehnologiýalaryny öwrenmek we ösdürmek boýunça işleýär.

 

Iň uly maşgalanyň maşgalabaşysy aradan çykdy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle