SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirusa garşy spreý taýýarlandy

Eýran Yslam Respublikasynda koronawirus ýokanjyna garşy sepilýän spreý işlenip taýýarlandy. Bu barada ýurduň koronawirusa garşy göreş komissiýasynyň ýolbaşçysy Ali Ryza Reisi habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, “COVİD” atly koronawirusa garşy spreý taýýarlandy.

Koronawirus epidemiýasyna garşy sanjym kampaniýalary dowam edýärkä, köp ýurt wirusa garşy dürli dermanlaryň üstünde işlemegini dowam etdirýär. Koronawirusa garşy işlenip düzülen “COVID” spreýi Eýranyň paýtagty Tähranyň Mesih Danişwer keselhanasynda tanyşdyryldy.

Eýranyň koronawirusa garşy göreş komissiýasynyň ýolbaşçysy Ali Ryza Reisi, wirusa garşy spreý döredendiklerini we spreýiň gysga wagtda köpçülikleýin önümçiligine girişiljekdigini aýtdy.

Işlenip düzülen spreýiň koronawirusdan goraýandygyny mälim eden Reisi: “Dünýäde iň täsirli usul henizem örtük ​​ulanmakdyr. Mundan başga-da, bu spreýleri örtüklerde we eşiklerde ulananymyzda, wirusy tapýar we ýok edýär” diýip belledi.

Wirusyň esasan howa arkaly ýokaşýandygyny mälim eden Reisi: “Bu spreý koronawirusy anyklaýar we özüni ýok edýär”-diýdi.

Eýranyň dürli şäherlerinde köpçülikleýin sanjym işleri ýokary depginde dowam etdirilýär.

 

Özbegistanyň Prezidenti agzaçar sadakasyna gatnaşdy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri

Merkezi Aziýanyň iň iri dag-lyža şypahanasy gurlar