SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Koronawirus ýokanjy üçin derman tabletkasy öndürildi

ABŞ-nyň derman serişdelerini öndürýän “Pfizer” kompaniýasy koronawirus ýokanjyna garşy döredilen tabletka görnüşindäki derman serişdesiniň kliniki synaglaryna girişdi. Tutuş dünýäde giňden ýaýran koronawirus ýokanjyna garşy sanjym hem öndüren “Pfizer” kompaniýasy bu gezek sanjym işini has-da ýeňilleşdirip, tabletka görnüşinde derman öndürdi.
Bu içilýän dermanyň kliniki synaglaryna girişildi. Kompaniýa bu dermanyň AIW (Adamyň Imminoýetmezçiliginiň Wirusy) hem-de gepatit kesellerine garşy hem täsirlidigini belläp geçdi.
Şeýle hem umuman alanyňda, dünýäde 459 million adama koronawirusa garşy sanjym edildi. Bu barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus aýtdy.

https://www.atavatan-turkmenistan.com/nigeriya-2-sany-sanjym-islap-duzdi/

 

Ýene-de okaň

“Eşretli syýahat” Gyrgyzystanda syýahatçylyk sergisine gatnaşdy

Aşgabat halkara mekdebi dynç alyş çäresine çagyrýar

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar