TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Köne topardaşlar duşuşdy

«Liga 1»-iň üçünji tapgyrynda «Brest» bilen geçirilen (4:2) duşuşygyň düzümine alynmadyk PSŽ-niň hüjümçileri Messi bilen Neýmar Barselona şäherine gaýtdy.

«Mundo Deportivo»-nyň habaryna görä, olar Kastelfedels şäherçesine gelip, «Atletikonyň» hüjümçisi Luis Suaresiň myhmany boldular. Bu ýerde köne topardaşlar birek-birek bilen ýürekdeş söhbet etdiler.

Messi bilen Neýmaryň Pariže haçan gaýdyp barjakdygy heniz belli däl.

Bu üç futbolçynyň «Barselonada» bile çykyş edendigini ýatladýarys.

Polina Gurýewany sylaglama dabarasyndan suratlar

Ýene-de okaň

47 ýyldan soňra finala çykdy

Futbol transferleri: dünýä çempiony “Çelside” oýnar

Ata Watan Eserleri

Serdar Azmun “Marsel” toparyna geçip biler

Teswirle