SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Kazandan Türkmenistana gelýän ýolagçylar PSR test tabşyrmaly

“Türkmenistan” awiakompanýasynyň Russiýa Federasiýasyndaky wekilliginiň habar bermegine görä, Kazandan Türkmenistana gelýän ýolagçylar COVID-19 üçin PSR test barlagyndan geçmelidir.

Bu barada berlen beýanata görä, uçar gatnawyndan peýdalanmak üçin sanawa goşulan ýolagçylar Kazan şäherinde kesgitlenen lukmançylyk edarasyndan barlagdna geçmek hökmanydyr.

Barlgdna geçmek üçin göz öňünde tutulan lukmançylyk edarasynyň salgysy: Kazna şäheri, Orenburg trakt 138, saglyk öýi korpus B, 119-njy otag. Kabul edýän wagtlary: sişenbe we çarşenbe günleri sagat 07:00-dan 13:00-a çenlidir.

Ýekşenbe günündäki uçar gatnawyndan peýdalanjak ýolagçylar üçin saglyk öýi şenbe güni sagat 07:00-dan 15:00-a çenli işleýär. Bahasy 1300 ruble. Ýekşenbe güni saglk öýi işlemeýär.

Şeýlelikde, çarşenbe güni uçjak ýolagçylar sişenbe güni, ýekşenbe güni uçjak ýolagçylar şenbe güni PSR test barlagyndan geçmelidir.

Beýleki lukmanylyk edaralaryndan PSR test barlagyndan geçmek bolmaýar. Şonuň üçin ylalaşylan we ýokarda agzalan lukmançylyk edarasyndan barlagdan geçmeli bolýar.

 

Türkmenistan Russiýanyň 2 şäherine uçýar

Ýene-de okaň

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi

13-nji Wan Sergisi

Ata Watan Eserleri