8.9 C
Istanbul
10/08/2020 2:19
Home SYÝAHATÇYLYK

SYÝAHATÇYLYK

Türkiye’ye uçuşlar başlıyor : Tatil satışlarına başlandı

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Rus Tur Operatörleri Birliği, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik...

«Belawiýa» Aşgabada uçuşlary 1-nji sentýabra çenli çäklendirdi

Pandemiýa sebäpli, şu ýylyň mart aýynda Aşgabada howa gatnawlaryny ýatyran Belarusyň «Belawiýa» awiýakompaniýasy bu çäklendirmäni şu ýylyň sentýabr aýyna çenli uzaltdy. Bu barada kompaniýa...

1 günde 10 müň syýahatçy

Türkiýäniň Antalýa sebitindäki myhmanhanalar koronawirus ýokanjy sebäpli mart aýynyň ortalarynda ýapylypdy. 1-nji iýuldan başlap, käbir ýurtlara halkara gatnawlaryň ýola goýulmagy bilen daşary ýurtly jahankeşdeleriň...

Halkara uçar gatnawlary 31-nji awgusta çenli ýatyrylýar

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan dünýä ýurtlarynda COVID-19 koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykmagy bilen halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatdy. Bu halkara gatnawlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly “Türkmenhowaýollarynyň”...

BAE-niň Mars syýahaty başlady

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Al-Amal” (“Umyt”) kosmos zondy Ýaponiýanyň Tanegasima adasyndaky kosmodromyndaky “H-IIA” raketa göterijisi arkaly Mars planetasyna uçuryldy. Kosmos zondunyň uçurylmagy “Mitsubishi Heavy Industries”...

Uçarmanlar ýolagçylara hyzmat edýär

Islandiýanyň “Icelandair” awiasiýa kompaniýasy koronawirus ýokanjy sebäpli emele gelen ykdysady kynçylyklary aradan aýyrmak üçin üýtgeşik usuly amala aşyrýarlar. Kompaniýa uçarda ýolagçylara hyzmat edýän uçar...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Soňky döwürde Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnawlarynyň haçan başlanjakdygy baradaky sowallar bize gönüden-göni ýa-da sosial torlar arkaly iň köp soralýan sowallar bolup durýar. Bu babatda...

THY’den Aşkabat uçuşları ile ilgili açıklama

Son dönemde Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman başlıyor sorusu bize doğrudan veya sosyal medya aracılığıyla en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Bununla ilgili özellikle...

Türkmenistan-Türkiýe uçuşlary haçan başlaýar

Dünýäniň beýleki ýurtlaryna, şol sanda Türkmenistan bilen Türkiýe arasyndaky uçar gatnawlarynyň birnäçe aý öň togtadylandygy hemmämize mälimdir. Türkiýäniň beýleki ýurtlara ýagny, halkara uçuşlaryň başlandygyny...

Türkiye-Türkmenistan uçuşlar başlıyor mu?

Bilindiği üzere Türkmenistan’dan Türkiye dâhil dünyanın diğer ülkelerine uçuşlar bir süre önce durdurulmuştu. Başta Türkiye olmak üzere bazı ülkelerin uluslararası uçuşlara başlaması nedeniyle Türkmenistan’a...

Ukraina Türkmenistan bilen howa gatnawlaryny dikeltmäge ymtylýar

Ukrainanyň infrastruktura ministri Wladislaw Krykliý 10-njy iýulda, Kiýewde Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Ataýew bilen iş duşuşygyny geçirdi ― diýip, ministrligiň resmi saýty habar berýär. Taraplar iki...

Syýahatçylygyň ýitgisi has uly

Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan koronawirus ýokanjy sebäpli dünýä syýahatçylygynda 1,2 trillion dollarlyk ýitginiň bolup biljekdigi mälim edildi. Pudakda öňe gidişlik bolmadyk halatynda ýitginiň hem...
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportyny almak (çalşyrmak) üçin elektron nobata ýazylyş hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat  barada  maglumat www.migration.gov.tm saýtynda  berilýär....

BSGG halkara karantin çärelerini üç aý uzaltdy

Bütindünýä saglygy goraýyş merkezi koronowirus bilen bagly halkara karantin çärelerini ýene-de üç aý uzaltdy. BSGG koronowirusy: «asyrda bir gezek bolýan, ýöne täsirini onýyllyklara ýetirýän kesel»...

Zenan syýahatçylardan täze rekord

Beýik Britaniýaly iki zenan iki adamlyk welosipedde dünýäniň aýlanyp çykyp, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Täsinlik neşiriniň wekilleri bu syýahatyň esasy aýratynlygy hökmünde onuň gysga...

Türkmenistanyň Prezidenti BSSG Baş direktory bilen onlaýn duşuşyk geçirdi

Zähmet rugsadyny tamamlan Türkmenistanyň Prezidenti bugün Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesus bilen onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirdi. Duşuşykda Türkmenistanyň Prezidenti COVID-19 pandemiýasyna...