TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Internetde täze tizlik rekordy

Ýaponiýanyň Milli maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary institutynyň inženerleri internetiň tizliginini 319 terabit/sek ýetirip, dünýädäki täze internet tizligini rekordyny goýdular.

Ýapon alymlary ýörite işlenip düzülen usul bilen mundna ozal sekuntda 178 terabit bolan internetiň tizligini 319 terabite ýetirmegi başardylar.

Geçen ýyl 75 kilomter uzynlygyndaky optiki-süýümli kabel bilen 44,2 terabit tizlige ýeten alymlar Beýik Britaniýa we Ýaponiýadaky inženerler tarapyndan häzirki wagtda sarp edijilere hödürlenen iň ýokary internet tizligi kabul edilen 178 terabitden hem uly görkezijini hasaba aldylar.

319 tb/sn internet tizligi ABŞ-daky we Täze Zelandiýadaky 10 Gb/sn deň bolan internet tizliginden 17 müň 800 esse köpdür.

 

Bulut tehnologıýasyndan dropboks barada

 

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle