TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Internet ulanyjylarynyň 75 göterimi habar okaýar

Koronawirus pandemiýasy sebäpli internet ulanyjylaryň sany barha köpelýär. Bu hem  gündelik habarlary öz sahypalaryna ýerleşdirýän web sahypalarynyň işine oňyn täsirini ýetirdi.

Ýewropanyň Statistika edarasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň soňky 3 aýynda Ýewropa Bileleşiginde 16-74 ýaş aralygynda internet ulanyjylarynyň 75 göterimi onlaýn habar saýtlaryny, gazetleri we habar žurnallaryny okapdylar.

Şeýle hem internet ulanyjylaryň ýene bir bölegi internet arkaly teleýaýlymlara tomaşa eden bolsa, belli bir bölegi aýdym diňläpdir we oýun oýnapdyr.

Internet arkaly teleýaýlyma tomaşa edenleriň sanawynda Finlýandiýa bilen Malta 95 göterimlik görkeziji bilen öňdäki orunlary eýeläpdir.

 

5G ulgamly telefon bazarynyň öňdebaryjysy

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle