TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi:“Açyk Gapylar 2023”

Indira Gandi adyndaky lukmançylyk orta okuw mekdebi “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. “Türkmenistan  gazetinde” çap edilen bildirişe görä,Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 20232024nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak üçin şu ýylyň 1112nji maýynda sagat 14:00da «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler hem-de hünär ugurlary, mekdepde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri bilen tanyşdyrylar.

Mekdebiň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2023nji (Mäti Kösäýew) köçesiniň 90njy jaýy.

Telefon belgileri: 369673, 368958.

Halkara okuw resminamalaryň terjime hyzmaty : Makul Terjime

Daşary ýurtda  bilim almak isleýän talyplaryň resminamalaryň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talyplar halkara okuw resminamalaryň terjimesi ulgamynda ýöriteleşen “Makul Hyzmat” Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler.

“Makul Hyzmat”  Terjime Merkezi

Aşgabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni)  köçesi, A Blok,

Makul Hyzmat Ofis, 4. gat, 401

Tel: +993 63 78 96 73 / + 993 12 96 48 55

Elektron poçta salgysy: makulhyzmat@gmail.com

Türkmen ýaşlary üçin hoş habar: Türkiýe talyp haky bilen bilim almak mümkinçiligi

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Kazandaky bilim ministrleriniň halkara forumyna gatnaşdy

Ýurdumyzda çagalaryň dynç alyş möwsüminiň birinji tapgyryna badalga berildi

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan dabaralar

Teswirle