TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Iň meşhur waksina…

Koronowirus pandemiýasyna garşy işlenip taýýarlanan waksinalaryň sany köpeldigiçe, olar bilen bagly gyzykly maglumatlar hem ýaýraýar. Ynha, «YouGov» atly inwestiýa guramasy ýörite sowalnama geçirip, Ýer ýüzündäki iň meşhur waksinanyň haýsydygyny anyklady.

Geçirilen sowalnama koronowirus pandemiýasyna garşy dünýäde ilkinji bellige alnan waksina bolan «Sputnik V», asyl, Ýer ýüzündäki iň meşhur waksina eken. Sowalnama gatnaşan 10 müň adamyň 54 göterimi rus waksinasyndan habarly we olar «Sputnik V»-niň beýleki waksinalara garanyňda has ygtybarlydygyna ynanýarlar.

Şeýle hem sowalnamanyň netijelerine görä, ikinji orny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, üçünji orny bolsa Angliýada işlenip taýýarlanan waksinalar eýeledi.

Sowalnama 50-den gowrak döwletiň wekilleri gatnaşdy.

 

“Android” ulgamly telefonyň näsazlygyny çözmegiň aňsat usuly

 

 

Ýene-de okaň

Halkara uçarlaryň ählisi Aşgabatdan amala aşyrylar :Stambul, Dubaý we beýlekiler

Baş Redaktor

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: ýerli we halkara howa gatnawlaryň täze rejesi

Ata Watan Eserleri

Türkmen-german forumy geçirilýär

Teswirle