TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ilkinji zenan-astronawt

Birleşen Arap Emirliklerinden 28 ýaşyndaky Nura Al-Matruşi kosmos giňişligine uçmak üçin taýýarlyk maksatnamasyna girişýär. Bu barada metbugat gulluklary habar berýär.

Ol arap dünýäsiniň ilkinji zenan-astronawty bolar. BAE-niň Şarja emirliginden inžener-mehanik bolan Nura bu ugurda dürli ylmy işlerini alyp baran hünärmenleriň arasyndan saýlanyp alyndy.

Nura başlangyç tapgyrda ilki bilen öz ýurdunda taýýarlyk maksatnamasyndan geçer. Soňra ol ABŞ-daky Lindon Jonson adyndaky kosmos merkezinde hünär kämilleşdiriň okuwyny alar.

Umuman, arap döwletleriniň arasynda BAE kosmos giňişligine uly ähmiýet berýär. bu ugurda köp sanly maýa goýum taslamalaryny özleşdirýär. Ýurduň ilkinji kosmonawty Hazza al-Mansuri 2019-njy ýylyň sentýabrynda Baýkonur kosmodromyndan Halkara kosmos bekedine gidipdi.

 

 

Türkmen Liderine Gyrgyzystandan çakylyk

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle