TEHNOLOGIÝA

Ilkinji sagatlar barada maglumat

1511-nji ýylda  german Peter Henilein  taryhda sagat gurmak üçin niýetlenen ilkinji mehanik sagady oýlap tapýar.

1550-nji ýylda fransuzlar, 1575-nji ýylda iňlisler sagat öndürmäge başlaýarlar.

1556-njy ýylda Osmanlylarda ilkinji mehanik sagat Soltan III Murat tarapyndan döredilýär.

1571-nji ýylda Angliýada Robert Dudleý tarapyndan döredilen el sagatlar şazenany Ýelizabete sowgat berilýär.

Mehanik sagatlar kämilleşip, kiçelýär, 1600-njy ýyllarda jübi sagatlar öndürilýär. Şol ýyl sagatda minutlar çyzyldy we taýajyklar ýerleşdirildi.

1656-njy ýylda Robert Guk tarapyndan ilkinji jübi sagady öndürildi.

1660-njy ýylda sagadyň 1-2 sagat yza galmagynyň öňüni aldylar,sagat  diňe 1-2 minut gijä galýardy.

1721-nji ýylda öndürilen sagat diňe 1-2 sekunt gijä galýardy

Dünýäde ilkinji el sagady 1810-njy ýylda Abraham Luis Breguet tarapyndan döredilýär.

Ýewropada ilkinji el sagatlary 1868-nji ýylda öndürilip, german deňizçilere paýlanyp berlipdir.

1893-nji ýylda Londonyň “Garsin” kompaniýasy sagatlar üçin kiçijik bagjyklar döretdi, bu hem erkekler üçin el sagadyň döremegine sebäp boldy.

“Under Armour” markasynyň taryhy…

Ýene-de okaň

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar