TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Ilkinji gezek tomaşaçylaryň saýlan filmi yglan ediler

Kino dünýäsiniň iň abraýly baýragy hasaplanýan “Oskar” baýragyna täzeçillik girizildi. Ilkinji gezek tomaşaçylar tarapyndan saýlanan “Iň gowy film” yglan ediler. Bu barada “The Hollywood Reporter” neşiri habar berýär.

Bu ugurda “Iň gowy film” tomaşaçylaryň “Twitter” jemgyýetçilik tordaky pikirleri esasynda saýlanýar.

14-nji fewraldan 3-nji mart aralygynda “Twitter” ulanyjylar 2021-nji ýylda çykarylan söýgüli filmi üçin ses berip bilerler. Bu filme baýrak gowşurylmaýar, emma onuň ady baýrak gowşurylyş dabarasynda yglan ediler.

 

Wýetnam syýahatçylara gapylaryny açýar

Ýene-de okaň

Russiýanyň «Ural» tans toparynyň Türkmenistandaky ilkinji çykyşy

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Teswirle